Avís Legal

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús de el lloc www.yodel.es (en endavant, el "Lloc Web"), entenent per Lloc Web totes les pàgines i els seus continguts propietat de Yodel Internacional SL, a les quals s'accedeix a través del Lloc Web i els seus subdominis.

La utilització, accés, navegació i visualització de continguts allotjats en el Lloc Web atribueix la condició d'Usuari d'aquest i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions d'ús que en el seu cas resultin d'obligat compliment. L'Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Yodel Internacional pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Identificació i Titularitat

Yodel Internacional S.L és una empresa espanyola que es dedica a la importació, distribució i comercialització de material òptic. L'activitat principal de l'empresa és la venda de muntures per a ulleres, ulleres de sol i material per òptiques a través d'un comerç electrònic (www.yodel.es).

Tots els productes que figuren en el Lloc Web estan d'acord amb les condicions particulars de venda.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el titular exposa les seves dades identificatives.

Titular: Yodel Internacional S.L.

NIF: B-28823847

Domicili Social: Calle Maria Tubau Nº5 Planta 6, Madrid – España.

Correu electrònic:contacto@yodel.es

Telèfon de contacte: 913588999

Lloc Web: www.yodel.es

Finalitat

La finalitat d'el lloc web és botiga de venda d'ulleres graduades, ulleres de sol i productes òptics.

Condicions d'Ús

La utilització de el lloc web li atorga la condició d'Usuari, i implica l'acceptació completa de totes les clàusules i condicions d'ús.

Si no estigués d'acord amb totes i cadascuna d'aquestes clàusules i condicions abstingui d'utilitzar el present Lloc Web.

L'accés a aquest no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Yodel Internacional Els continguts del Lloc Web tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància han d'usar-ni considerar com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per realitzar qualsevol altra operació, llevat que així s'indiqui expressament.

L'accés a aquest lloc web és gratuït, excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

A través d'aquest lloc web, Yodel Internacional li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que l'Yodel Internacional i / o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d'Internet.

Queda expressament prohibit l'ús del Lloc Web amb finalitats lesives de béns o interessos de Yodel Internacional o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari ) de Yodel Internacional o de tercers.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc Web. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Yodel Internacionalofrece a través de la seva pàgina web i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic;
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans;
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Yodel Internacional S.L, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  4. Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Yodel Internacional SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

Yodel Internacional S.L es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació.

Yodel Internacional S.L no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, d'acord amb el que preveu la normativa d'aplicació.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Yodel Internacional Lab SL per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del Lloc Web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Yodel Internacional SL L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Yodel Internacional S.L. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web de Yodel Internacional S.L.

Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, o de qualsevol altre dret de tercers, haurà de notificar immediatament a Yodel Internacional SL , perquè es pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

Exclusió de Responsabilitat

El contingut, programes, informació i / o consells expressats en aquest Lloc Web s'han d'entendre com simplement orientatius. Yodel Internacional SL no respon de cap manera de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que faci ús d'ells, ja que són aquestes les que han de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos .

En aquest lloc web es poden publicar continguts aportats per terceres persones o empreses, Yodel Internacional S.L no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facin ús.

Yodel Internacional SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en la seva pàgina web.

Yodel Internacional S.L declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

No obstant això, Yodel Internacional S.L no garanteix ni es fa responsable de:

  1. La continuïtat dels continguts del Lloc Web;
  2. L'absència d'errors en els continguts o serveis;
  3. L'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra;
  4. La invulnerabilitat del Lloc Web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;
  5. La falta d'utilitat o rendiment dels continguts i serveis del Lloc Web;
  6. Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Yodel Internacional estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Enllaços

En el cas que en el Lloc Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Yodel Internacional S.L no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Yodel Internacional SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Sense perjudici de l'anterior, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable de l'contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l'Usuari. Aquesta situació no afectarà en cap cas a l'exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència d'aquest mitjà de comunicació.

Yodel Internacional pot proporcionar accés a llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet en què podrà ampliar les dades ofertes en el lloc web.

Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè l'usuari visiti les pàgines web de destinació, que estan fora de control de Yodel Internacional SL sent no responsable de l'contingut d'altres llocs web vinculats ni de el resultat que s'obtingui a l'seguir els enllaços.

Així mateix, Yodel Internacional S.L no respon dels links o enllaços ubicats en els llocs web vinculats als que li proporciona accés.

L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Yodel Internacional S.L i el propietari de el lloc en què s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de l'Titular dels seus continguts o serveis.

Si accedeix a un lloc web extern des d'un enllaç que trobi en el lloc web, vostè haurà de llegir la pròpia política de privacitat de l'altre lloc web que pot ser diferent de la d'aquest Lloc Web.

Dret d'Exclusió

Yodel Internacional S.L es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a el lloc web i els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin qualsevol de les condicions d'aquest Avís Legal.

Generalitats

Yodel Internacional S.L perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

En el cas que qualsevol punt d'aquest Avís Legal fos considerat nul o inaplicable per l'Administració Pública o Administració de Justícia, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de continguts de l'Avís Legal.

El no exercici o execució per part de Yodel Internacional S.L de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord exprés i per escrit de Yodel Internacional S.L.

Modificació de les Presents Condicions i Durada

Yodel Internacional S.L podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació i Jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola.

Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de el present Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús; les parts (l'Usuari i Yodel Internacional S.L) acorden sotmetre als jutges i tribunals de Madrid, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur i / o jurisdicció que els pogués ser aplicable.

Contacte

En cas que vostè tingui qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest avís legal, o desitja fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través de la següent adreça: Yodel Internacional Lab, SL, Carrer Maria Tubau Nº5 Planta 6 , Madrid - Espanya, o mitjançant la nostra adreça de correu electrònic contacto@yodel.es

Aquest Avís Legal ha estat revisat i publicat a data 14 d'abril de 2021.

En Yodel utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación por nuestra web,
elaborar información estadística y analizar tus hábitos de navegación. Al clicar en "Aceptar", aceptas su uso.
Si más adelante no estuvieras conforme, puedes eliminarlas a través de las funcionalidades
informadas en la Política de privacidad. Leer Más