Termes i Condicions d'Ús

1.- Identificació de titular i informació general.

Yodel Internacional és el nom comercial de la societat yodel Internacional S.L. Els presents Termes i Condicions regulen l'accés i l'ús de el lloc web www.yodel.es (en endavant, el lloc web) titularitat de Yodel Internacional S.L. (En endavant, Yodel Internacional), amb C.I.F. B-28823847 i domicili social al Carrer Maria Tubau Nº5 Planta 6, Madrid - Espanya, així com els serveis i productes oferts per Yodel Internacional al seu lloc web.

Yodel Internacional ofereix aquest lloc web subjecte als presents Termes i Condicions. A l'visitar el lloc web o utilitzar els serveis o aplicacions de el lloc web, l'usuari accepta aquests Termes i Condicions.

Per a l'accés a el lloc web no es requereix el registre dels Usuaris. No obstant això, per a poder contractar algun dels serveis oferts per Yodel Internacional, es requerirà el registre de l'Usuari i l'acceptació d'aquestes condicions abans de formalitzar el pagament.

Mitjançant el lloc web, Yodel Internacional ofereix als Usuaris muntures d'ulleres, ulleres de sol i material variat per òptiques.

Els presents Termes i Condicions de Yodel Internacional descrits a continuació, defineixen els drets i obligacions de Yodel Internacional i els Usuaris en el marc de el lloc web. Aquests són els únics Termes i Condicions aplicables a l'ús de el lloc web (sense perjudici que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars) ia la contractació de comandes a través de el lloc web i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre yodel Internacional i l'Usuari.

2.- Dades d'Usuari.

Per poder adquirir els productes oferts a través del Lloc Web serà necessari que l'Usuari es registri a través del formulari d'inscripció disponible al lloc web.

L'Usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i informació aportades i de restringir l'accés al seu ordinador i als seus claus d'accés per evitar possibles usos no autoritzats.

En cas que l'Usuari tingui motius per creure que les seves dades han estat posats en coneixement d'un tercer, o si aquests han estat utilitzats de manera no autoritzada, o són susceptibles de ser-ho, ha de comunicar aquesta situació a Yodel Internacional de manera immediata.

L'Usuari haurà de comprovar que les seves dades són correctes i complets i informar Yodel Internacional quan hi hagi alguna variació i / o modificació en la informació que hagi facilitat en el procés de compra.

3.- Comandes i condicions de venda.

Els serveis i productes oferts a través del Lloc Web de Yodel Internacional estan destinats a la compra per part dels Usuaris d'ulleres graduades, gasfsa de sol i material per òptiques.

Per poder contractar una comanda de Yodel Internacional l'Usuari haurà de ser major de 18 anys.

Per a la realització de comandes a través del Lloc Web, l'Usuari haurà de facilitar una sèrie de dades amb caràcter previ a la contractació, mitjançant el formulari de compra, i que seran necessaris per a poder gestionar la seva ordre de compra.

4.- Preu, forma de pagament i codis descompte.

Un cop completades les dades de l'formulari, l'Usuari haurà de procedir a l'pagament de la comanda a través dels mitjans de pagament especificats en el Lloc Web.

Posteriorment a que el pagament sigui efectuat, l'Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la comanda, en el qual s'inclourà un resum dels articles adquirits, la modalitat d'enviament sol·licitada i l'adreça de destinació.

Si en el moment de efectuar-se el pagament es produís una incidència que impedeixi realitzar el pagament, l'Usuari rebrà un missatge automàtic d'error de pagament i la seva comanda no serà tramitat fins a no completar-se amb èxit el procés de pagament.

Els preus dels serveis s'expressen en euros (€), incloent els impostos i les despeses de gestió i enviament, l'import s'indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda.

Tots els preus són preus finals, quedant expressament inclosos l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sense perjudici que l'usuari tindrà en tot moment informació desglossada de el preu del producte.

Yodel Internacional pot oferir periòdicament codis de descompte als seus usuaris. Aquests descomptes només es poden aplicar d'acord amb les instruccions especificades per Yodel Internacional respecte a cada codi, i en tot cas els Usuaris només podran utilitzar un únic codi per comanda.

L'ús de codis de descomptes no serà compatible amb determinades accions promocionals i col·leccions.

5.- Informació sobre els productes i serveis de Yodel Internacional.

Les dades incloses al lloc web en cada descripció dels productes i serveis, en les seves fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques o vídeos, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, tenen una funció merament informativa. Per tant, Yodel Internacional declina qualsevol responsabilitat per l'aparició d'errors en aquesta informació, tot i que es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir el més aviat possible els referits errors o omissions després d'haver estat informada dels mateixos.

6.- Informació sobre l'enviament.

ENVIAMENT STANDARD (a tot Europa)

Preu enviament Standard: Es definirà d'acord a el pes i volum de l'embalum.

La teva comanda serà preparat i enviat (posat a disposició el transportista) en un termini de 24 / 72h en el cas de productes no personalitzats.

El temps de lliurament serà de 1-7 dies hàbils / laborables des de data d'enviament.

7.- Ús del Lloc Web.

No està permès l'ús del Lloc Web amb finalitats fraudulentes, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.

També es prohibeix enviar, utilitzar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçant de cap tipus, o que suposi una violació de drets de propietat intel·lectual, marques registrades, confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d'una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts, o el contingut contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam" i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.

L'Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tingui accés bé a través del Lloc Web o webs de tercers a les que es tingui accés a través de l'enllaç del Lloc Web, i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent i als presents Termes i Condicions.

Igualment, l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi lloc web així com no introduir, ni difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc Web .

Yodel Internacional es reserva el dret a denegar l'accés a la Web o fins i tot cancel·lar comandes a Usuaris que facin un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

8.- Nul·litat parcial.

En cas que qualsevol clàusula dels presents Termes i Condicions sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte l'esperit dels presents Termes i Condicions.

9.- Modificacions.

La informació que apareix en aquest Lloc Web és la vigent en la data de la seva última actualització. Yodel Internacional es reserva la facultat de modificar unilateralment els presents Termes i Condicions, així com la seva política de privacitat i qualsevol altra informació. L'entrada en vigor de les modificacions dels Termes i Condicions es produirà des del moment de la seva publicació en aquest lloc web.

10.- Personalització de campanyes.

L'Usuari és objecte d'una campanya aleatòria, de manera que els termes relatius a l'enviament aplicables a cada comanda podran variar aleatòriament. Les dades personals de l'usuari no seran tinguts en compte com a variable a l'hora de determinar les condicions particulars de cada comanda.

11.- Notificacions

Totes les comunicacions entre Yodel Internacional i l'Usuari relatives a la contractació de les comandes a través del Lloc Web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquests Termes i Condicions per a cada cas en particular.

12.- Idioma.

Yodel Internacional pot traduir els presents Termes i Condicions, la seva Política de Privadesa, o qualsevol altra norma operativa, política o procediment que pugui ser publicat en el Lloc Web. La versió espanyola serà la que prevalgui en cas de conflicte.

13.- Política ètica sobre proveïdors.

Com a empresa prestigiosa i fiable, compromesa amb l'objectiu de proporcionar productes d'alta qualitat als seus clients, Yodel Internacional reconeix la seva obligació d'assegurar-se que els proveïdors actuïn de forma ètica. Esperem dels nostres proveïdors que proporcionin de manera regular un entorn que protegeixi la salut i la seguretat dels treballadors, a més dels seus drets humans bàsics. Tots els proveïdors han de complir les seves lleis i reglaments nacionals sobre l'ocupació, en particular pel que fa al següent:

Edat mínima per treballar; Ocupació escollit lliurement; Salut i seguretat; Llibertat d'associació i dret a la negociació col·lectiva; Absència de discriminació; Absència de tractes penosos o inhumans; Horari de treball; salaris; Condicions laborals.

Yodel Internacional mai adquirirà conscientment subministraments de països que incompleixin els principis esmentats. També esperem que els nostres proveïdors traslladin aquests principis a l'tracte amb els seus propis proveïdors. A causa de la naturalesa, de vegades complexa, de la cadena de subministrament dels nostres proveïdors, no sempre és possible monitoritzar i controlar les condicions de cada individu implicat en la producció dels nostres productes. No obstant això, a mesura que Yodel Internacional continua creixent, reconeix la importància d'actuar prenent la iniciativa i de fer tot el possible per defensar els drets de les persones que participen en la fabricació dels seus productes.

14. Legislació aplicable i jurisdicció.

Els presents Termes i Condicions estan sotmesos a la legislació espanyola. Les parts, de conformitat a el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, se sotmeten als jutjats i tribunals de lloc de residència de l'Usuari.

Així mateix, en virtut del que disposa el Reglament (UE) nº 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, Yodel Internacional li informa que, en cas de controvèrsia, l'Usuari resident de la Unió Europea podrà acudir a la "Plataforma Online de Resolució de Conflictes" que ha desenvolupat la Comissió Europea, per tal d'intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de Yodel Internacional.

Per a accedir a la "Plataforma Online de Resolució de Conflictes" pot fer-ho mitjançant el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

En qualsevol cas, Yodel Internacional fa constar a l'Usuari que disposa de fulls de reclamació mitjançant les quals pot formular qualsevol queixa o reclamació en relació amb els serveis prestats per Yodel Internacional.

En Yodel utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación por nuestra web,
elaborar información estadística y analizar tus hábitos de navegación. Al clicar en "Aceptar", aceptas su uso.
Si más adelante no estuvieras conforme, puedes eliminarlas a través de las funcionalidades
informadas en la Política de privacidad. Leer Más