Privacitat

Yodel Internacional, S.L. (En endavant, "Yodel Internacional") és el responsable de l'tractament de les seves dades de caràcter personal als efectes de prestar-te els serveis identificats en la present Política de Privacitat de https://www.yodel.es (en endavant, el " lloc Web ").

En Yodel Internacional estem compromesos amb el dret fonamental a la protecció de les seves dades personals i aquesta política de privacitat té com a finalitat informar sobre els seus drets en virtut de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (Reglament General de protecció de Dades, "RGPD") i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals ("LOPDGDD")

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l'Avís Legal.

Identificació i Titularitat

Titular: Yodel Internacional S.L.

NIF: B-28823847

Domicili Social: Calle Maria Tubau Nº5 Planta 6, Madrid – España.

Correu electrònic: contacto@yodel.es

Lloc Web: www.yodel.es

Finalitat de l'Tractament de Dades Personals Com farem servir la seva informació personal? Quins serveis li prestem?

Yodel Internacional tractarà les seves dades personals, de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Formularis de contacte.
 • Formularios de contratación de productos o servicios.
 • Formularis de contractació de productes o serveis.
 • Compliment d'obligacions legals.
 • Gestió de xarxes socials. Yodel Internacional té presència en xarxes socials. Si vostè es fa seguidor a les xarxes socials de Yodel Internacional, el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que ha acceptat prèviament. Yodel Internacional tractarà les seves dades personals amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informar-lo de les seves activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas Yodel Internacional utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Categories de Dades personals Quina informació recollirem?

Ha de saber que hi ha diferents vies per recollir dades personals:

a) Les dades que ens aportes de manera directa

Recaptem informació sobre vostè quan ens contactes mitjançant els canals habilitats per a això, com ara el formulari de contacte, la revista electrònica o la compra d'un dels nostres productes. Quan contacti amb nosaltres a través d'aquests canals, demanarem el seu consentiment exprés per a demanar el teu email, el teu nom i cognoms, la teva adreça, la teva localitat i el teu codi postal.

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que se't facilitin en els canals seran d'obligada emplenament, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat que se't puguin facilitar els serveis sol·licitats . Hauràs proporcionar informació verídica, i queda prohibida la suplantació d'identitat o l'ús d'àlies o noms anònims.

No podrà, a l'hora de facilitar qualssevol dades que se't puguin demanar als canals, triar expressions injurioses, coincidents amb marques, noms comercials, noms o pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització no estiguis autoritzat.

b) Les dades obtingudes de manera indirecta

Considerem que totes les dades tractades per Yodel Internacional ens els ha aportat lliurement.

En el cas que les dades personals aportades siguin d'un tercer, vostè garanteix que l'ha informat d'aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a Yodel Internacional amb les finalitats assenyalades anteriorment. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i veraces, i es fa responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació, exonerant a Yodel Internacional de qualsevol responsabilitat a l'respecte.

Legitimació Quina és la base legal per al tractament de les seves dades personals?

Yodel Internacional tractarà les seves dades personals en base al seu consentiment per a les finalitats relacionades amb el formulari de contacte o les comunicacions comercials o publicitàries relacionades amb els productes i serveis de yodel Internacional. Un cop establerta una relació comercial amb Yodel Internacional, per a la gestió i tramitació de la relació jurídica entaulada entre les dues parts, és a dir, en la gestió de la seva pròpia sol·licitud, en el manteniment de l'contacte, en la prestació de el servei que hagués sol·licitat i , si escau, en l'interès legítim de Yodel Internacional.

 1. Prestar-te els serveis que ens hagi sol·licitat i atendre les seves peticions d'informació, basant-nos en la relació contractual o precontractual establerta entre les parts.
 2. Atendre qualsevol sol·licitud d'exercici dels seus drets que ens pugui fer arribar, en compliment de les nostres obligacions legals.
 3. Mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis, així com enviar-li notícies o avisar d'esdeveniments i de la resta d'activitats que puguin ser del seu interès, quan s'hagi subscrit a la nostra newsletter, basant-se la seva sol·licitud de formar part.

Cessió de dades i Transferències Internacionals

En Yodel Internacional podrem comunicar les seves dades personals a les següents entitats, sempre en relació amb les finalitats descrites:

 • Als òrgans competents de les administracions públiques en compliment de les obligacions legals que ens siguin d'aplicació.
 • Als nostres proveïdors de serveis auxiliars, necessaris per al normal funcionament dels serveis contractats (entre d'altres, proveïdors de hosting, d'eines de gestió interna, o de serveis d'enviament d'emailings). Alguns dels proveïdors indicats poden trobar-se en jurisdiccions que generalment no brinden les mateixes garanties que a Europa en relació amb el tractament de dades personals. No obstant això, li garantim que hem establert salvaguardes a través de la signatura de clàusules model de la Comissió Europea.

Períodes de Conservació Durant quant de temps guardem les teves dades?

Només mantindrem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per oferir-aquests serveis, i posteriorment durant el període que resulti necessari per poder cobrir eventuals responsabilitats o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. No obstant, podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals, i en cas de ser aplicables aquests terminis legals de conservació, es mantindran bloquejats durant el temps que la normativa estableixi.

Seguretat i Confidencialitat

Estem compromesos amb la seguretat de la seva informació. Per protegir les seves dades personals, Yodel Internacional S.L pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció dels mateixos.

Amb l'objecte de prevenir accessos no autoritzats o la revelació no autoritzada de dades personals, hem pres les mesures adequades tant tècniques com físiques, així com els processos de gestió per a salvaguardar i assegurar la informació que demanem de vostè.

Exercici dels seus Drets

L'informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d'accés a les seves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells.
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte.
 3. Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible.
 4. Dret a sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat de l'tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar les dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d'oposició a el tractament de les seves dades personals.
 6. Dret a la portabilitat de les seves dades personals.
 7. Dret a revocar el consentiment atorgat a Yodel Internacional.

Vostè podrà exercir els drets, en qualsevol moment i de forma gratuïta, de les següents formes:

 1. Dirigint un correu electrònic a l'adreça contacto@yodel.es indicant el dret que desitja exercitar i les seves dades identificatives.
 2. Dirigint una sol·licitud escrita a l'adreça que carrer Carrer Maria Tubau Nº5 Planta 6, Madrid - Espanya, indicant el dret que desitja exercitar i les seves dades personals.
 3. A més, quan rebi qualsevol comunicació nostra, clicant a la secció de baixa que contindrà aquesta comunicació, podrà donar-se de baixa de tots enviaments de comunicacions comercials prèviament acceptades.

Així mateix, l'informem que tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que hem comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte a el tractament de les seves dades personals.

Menors

Els menors de 14 anys no podran fer servir els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec , incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura que Yodel Internacional no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d'edat, han de ser els pares i tutors els que s'habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els accedeixin a el Lloc Web i / o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent Yodel Internacionalresponsabilidad alguna a l'respecte.

Actualització de la Política de Privacitat

Fem nostres millors esforços per mantenir la nostra política de privacitat totalment actualitzada. Yodel Internacional es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquesta política de privacitat estarà vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Aquesta política de privacitat ha estat revisada i publicada a data 14 d'abril de 2021.

En Yodel utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación por nuestra web,
elaborar información estadística y analizar tus hábitos de navegación. Al clicar en "Aceptar", aceptas su uso.
Si más adelante no estuvieras conforme, puedes eliminarlas a través de las funcionalidades
informadas en la Política de privacidad. Leer Más